Quy định về việc sử dụng: CTTĐT trường và 2 địa chỉ Email

Tháng Tám 20, 2015 11:06 sáng

PGD&ĐT CHỢ ĐỒN

TRƯỜNG THCS TT BẰNG LŨNG

QUY ĐỊNH

Hiện nay trường có: Cổng thông tin điện tử (CTTĐT) và 2 địa chi Email, để sử dụng có hiệu quả trong việc trao đổi thông tin phục vụ tốt cho công tác, BGH quy định sử dụng như sau:

– đ/c Email PGD cấp: c2banglung.pgdchodon@backan.edu.vn Chỉ sử dụng cho việc đói ngoại của trường trong việc: Nhận các TB, văn bản của cấp trên, đơn vị bạn và các bộ phận của trường gửi báo cáo, công văn đi. Các công việc nội bộ, vấn đề riêng tư không đưa lên đây

– đ/c Email nội bộ: thcsttblcd@gmail.com để trao đổi các việc, tài liệu giữa các bộ phận, cá nhân trong trường. Các vấn đề riêng tư không đưa lên đây.

CTTĐT để các đồng chí nhận, tìm hiểu các văn bản cấp trên định hướng cho công tác của mình và trao đổi, khai thác các tài liệu tham khảo, tự học nâng dần trình độ bản thân cũng như biết các thông tin trong ngành giáo dục.

+ Các đồng chí có thể viết bài đăng lên CTTĐT của trường để chia sẻ với đồng nghiệp trong công tác hoặc các câu chuyện thư giãn và phải chịu trách nhiệm với bài viết của mình và gửi đ/c Linh hoặc đ/c Lộc để đăng bài.

+ Các đ/c suy nghi và góp ý nên mở thêm chuyên mục nào để CTTĐT trường thêm phong phú nhưng mang bản sắc riêng của trường, cũng mong các đ/c tích cực viết bài đóng góp cho chất lượng của CTTĐT trường.

RẤT MONG CÁC ĐỒNG CHÍ HỢP TÁC!

CHÚC THÀNH CÔNG!

BGH