PPCT thực hiện từ năm học 2015-2016

Tháng Tám 29, 2015 2:37 chiều

BGH đã duyệt một số thay đổi về PPCT của một số môn/khối lớp, các môn, khối lớp không thay đổi thực hiện như cũ và đã gửi PPCT lên mail nội bộ, từ năm học này các đ/c thực hiện theo PPCT này đến khi có sự thay đổi mới.

VH.Linh