Một vài hình ảnh nhà trường năm học 2012 – 2013

Tháng Tám 19, 2015 1:55 chiều

1DSC00226DSC00007.Khuôn viên nhà trường